Dziękujemy za środki z 1% podatku

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 13 lipca 2022r. na konto bankowe Sarko Stowarzyszenia wpłynęła kwota 5 005,00 PLN z tytułu 1% z podatku PIT.

Dziękujemy bardzo wszystkim osobom, które nam zaufały i zdecydowały się przekazać Sarko Stowarzyszeniu środki na działalność statutową. Dziękujemy, że jesteście!

Opublikowano Ogłoszenia, działalność statutowa Otagowano , ,

Ogłoszenie o Walnym Zebraniu członków Sarko Stowarzyszenia

Zarząd Sarko Stowarzyszenia zwołuje, na podstawie § 28 pkt. 6 statutu Stowarzyszenia
Walne Zebranie Członków Sarko Stowarzyszenia,
które odbędzie się w dniu 4 czerwca 2022r. tj. sobota, o godz. 13.30
w formule hybrydowej (mieszanej).

Walne Zebranie członków Sarko Stowarzyszenia odbędzie się jednocześnie w dwóch miejscach:
1) stacjonarnie w siedzibie Sarko Stowarzyszenia (40-064 Katowice, ul. Kopernika 14) w Centrum Organizacji Pozarządowych (lokalizacja – w załączeniu zdjęcia),
2) on-line przy pomocy środków komunikacji elektronicznej tj. programu Skype (dla członków, którzy nie będą uczestniczyli w WZC stacjonarnie).

Transmisja on-line będzie się odbywała w czasie rzeczywistym, tak aby była zapewniona komunikacja z członkami, którzy będą uczestniczyli w WZC stacjonarnie.

W przypadku braku wymaganej liczby obecnych Zarząd zwołuje Walne Zebranie członków Sarko Stowarzyszenia w drugim terminie, tj. w dniu 4 czerwca 2022r. tj. sobota, o godz. 14.00 w tych samych miejscach, które będzie władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych.

Link do Zebrania zostanie rozesłany członkom Sarko Stowarzyszenia do dnia 27 maja 2022 r. Osoby, które do dnia 27 maja nie otrzymają stosownej wiadomości e-mail z linkiem do Zebrania prosimy o pilny kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Zarządem Stowarzyszenia celem przekazania linku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania,
5. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2021.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2021 i udzielenie absolutorium Zarządowi.
10. Zgłoszenie kandydatów do objęcia funkcji Prezesa Sarko Stowarzyszenia na kadencję 2022 – 2026.
11. Wybór Prezesa Zarządu w drodze głosowania.
12. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Prezesa Zarządu na lata 2022 – 2026.
13. Zgłoszenie kandydatów do objęcia funkcji w Zarządzie Sarko Stowarzyszenia na kadencję 2022 – 2026.
14. Wybór Zarządu w drodze głosowania.
15. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Zarządu na lata 2022 – 2026.
16. Zgłoszenie kandydatów do objęcia funkcji członków Komisji Rewizyjnej.
17. Wybór Komisji Rewizyjnej na lata 2022- 2026.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Komisji Rewizyjnej na lata 2022 – 2026.
19. Plan pracy Sarko Stowarzyszenia na rok 2022.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Sarko Stowarzyszenia na rok 2022.
21. Wolne wnioski i zakończenie.

Sprawozdania finansowe Sarko Stowarzyszenia oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2021 dostępne będzie na stronie internetowej Sarko Stowarzyszenia w zakładce Sprawozdawczość.

Mając na uwadze konieczność przypomnienia członkom Sarko Stowarzyszenia funkcjonowania programu Skype w dniu 29 maja bieżącego roku o godz. 20:00, Zarząd Sarko Stowarzyszenia będzie przeprowadzał testowe spotkanie on-line, celem przypomnienia takiej formy komunikacji. Link do spotkania będzie opublikowany na forum www.sarkoidoza.cba.pl oraz w naszych grupach na facebooku.

Osoby mające pytania natury technicznej oraz organizacyjnej prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Zarządem Stowarzyszenia.

Po zakończeniu Walnego Zebrania Członków Sarko Stowarzyszenia w okolicach godz. 17:00-18:00 planowane jest spotkanie regionalne z cyklu SARKOREGIONY dla osób zainteresowanych tematyką sarkoidozy. Szczegóły w terminie późniejszym.

Opublikowano Ogłoszenia, działalność statutowa Otagowano ,

Dziękujemy!

W dniu 2 maja 2022r. upłynął termin rozliczeń podatkowych dla osób fizycznych. Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się przekazać swój 1% podatku na Sarko Stowarzyszenie.

O kwocie jaka ostatecznie zasili konto naszej organizacji powiadomimy Państwa najprawdopodobniej w środku wakacji, jak otrzymamy środki z Krajowej Administracji Skarbowej oraz Urzędów Skarbowych.


Jako organizacja społeczna posiadająca osobowość prawną możemy również otrzymywać od Państwa darowizny, o które bardzo prosimy.
W przypadku darowizny finansowej, prosimy o wpłaty na konto:
Sarko Stowarzyszenie
ul. Kopernika 14
40-064 Katowice

BNP Paribas Bank Polska S.A. 38 1600 1462 1899 8613 5000 0001
W tytule prosimy wpisać: darowizna na cele statutowe

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sarko Stowarzyszenie z siedzibą w Katowicach, 40-064 Katowice, ul. Kopernika 14 (biuro Centrum Organizacji Pozarządowych); NIP: 954 272 24 21; REGON: 241902575; KRS: 0000370728; e-mail: info@sarkoidoza.eu.org
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania ewentualnego kontaktu po dokonaniu darowizny, wypełnienia obowiązku prawnego oraz realizacji umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem. W tym celu przetwarzamy dane przekazane przez Państwa w przelewach takie jak: Imię i Nazwisko, Dane adresowe.
3. Podstawą prawną przetwarzana podanych przez Państwa danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b, c oraz lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1).
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty świadczące usługi dla Administratora (m.in. dotyczące rozliczeń finansowych).
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas, w którym przepisy nakazują zachować dane.
7. Przepisy RODO umożliwiają Państwu prawo dostępu do: treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Państwa dane nie będą podejmowane decyzyjnie w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

Opublikowano działalność statutowa Otagowano ,

Wesołych Świąt!

Opublikowano Ogłoszenia Otagowano

Prośba o 1% podatku oraz darowizny

W związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz naszej organizacji:

Sarko Stowarzyszenie (KRS: 0000370728).

1% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą przekazać nam rozliczające się w Polsce osoby fizyczne tj.:

  1. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),
  2. podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  3. podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

1% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą przekazać nam również emeryci, jeśli samodzielnie wypełnią formularz PIT-37 lub wykorzystają dedykowany specjalnie dla nich i dla 1% PIT-OP.

Zachęcamy również do pobrania naszej ulotki.

Dla przypomnienia w roku 2020 z tytułu 1% podatku otrzymaliśmy 5 363,50 PLN, a w 2021 – 5 049,50 PLN, co łącznie daje kwotę 10 413,00 PLN.
Dziękujemy, że z nami jesteście i nas wspieracie.

Jeżeli jesteśmy już przy sprawozdawczości to zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszym sprawozdaniem, które znajduje się w zakładce Sprawozdawczość.


Jako organizacja społeczna posiadająca osobowość prawną możemy również otrzymywać od Państwa darowizny, o które bardzo prosimy.
W przypadku darowizny finansowej, prosimy o wpłaty na konto:
Sarko Stowarzyszenie
ul. Kopernika 14
40-064 Katowice

BNP Paribas Bank Polska S.A. 38 1600 1462 1899 8613 5000 0001
W tytule prosimy wpisać: darowizna na cele statutowe

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sarko Stowarzyszenie z siedzibą w Katowicach, 40-064 Katowice, ul. Kopernika 14 (biuro Centrum Organizacji Pozarządowych); NIP: 954 272 24 21; REGON: 241902575; KRS: 0000370728; e-mail: info@sarkoidoza.eu.org
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania ewentualnego kontaktu po dokonaniu darowizny, wypełnienia obowiązku prawnego oraz realizacji umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem. W tym celu przetwarzamy dane przekazane przez Państwa w przelewach takie jak: Imię i Nazwisko, Dane adresowe.
3. Podstawą prawną przetwarzana podanych przez Państwa danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b, c oraz lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1).
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty świadczące usługi dla Administratora (m.in. dotyczące rozliczeń finansowych).
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas, w którym przepisy nakazują zachować dane.
7. Przepisy RODO umożliwiają Państwu prawo dostępu do: treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Państwa dane nie będą podejmowane decyzyjnie w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

Opublikowano Ogłoszenia, działalność statutowa Otagowano , , ,