Ogłoszenie o Walnym Zebraniu członków Sarko Stowarzyszenia

Zarząd Sarko Stowarzyszenia zwołuje, na podstawie § 28 pkt. 6 statutu Stowarzyszenia
Walne Zebranie Członków Sarko Stowarzyszenia,
które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2023r. tj. sobota, o godz. 17.00
w formule hybrydowej (mieszanej).

Walne Zebranie członków Sarko Stowarzyszenia odbędzie się jednocześnie w dwóch miejscach:
1) stacjonarnie pod następującym adresem: Dom Wczasowy Agata w Ostrowie (woj. Pomorskie, powiat Pucki, gmina Władysławowo, sołectwo Ostrowo) – Dębowa 5, Ostrowo, 84-105 Karwia
2) on-line przy pomocy środków komunikacji elektronicznej tj. programu Skype (dla członków, którzy nie będą uczestniczyli w WZC stacjonarnie).

Transmisja on-line będzie się odbywała w czasie rzeczywistym, tak aby była zapewniona komunikacja z członkami, którzy będą uczestniczyli w WZC stacjonarnie.

W przypadku braku wymaganej liczby obecnych Zarząd zwołuje Walne Zebranie członków Sarko Stowarzyszenia w drugim terminie, tj. w dniu 24 czerwca 2023r. tj. sobota, o godz. 17.30 w tych samych miejscach, które będzie władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych.

Link do Zebrania zostanie rozesłany członkom Sarko Stowarzyszenia do dnia 17 czerwca 2023 r. Osoby, które do dnia 17 czerwca nie otrzymają stosownej wiadomości e-mail z linkiem do Zebrania prosimy o pilny kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Zarządem Stowarzyszenia celem przekazania linku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania,
5. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2022.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2022 i udzielenie absolutorium Zarządowi.
10. Przyjęcie regulaminu Zarządu,
11. Przyjęcie regulaminu Komisji Rewizyjnej,
12. Plan pracy Sarko Stowarzyszenia na rok 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Sarko Stowarzyszenia na rok 2023.
14. Wolne wnioski i zakończenie.

Sprawozdania finansowe Sarko Stowarzyszenia oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2022 dostępne będzie na stronie internetowej Sarko Stowarzyszenia w zakładce Sprawozdawczość.

Osoby mające pytania natury technicznej oraz organizacyjnej prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Zarządem Stowarzyszenia.

Opublikowano Ogłoszenia, działalność statutowa Otagowano , ,

Spotkanie sarkopacjentów – Kraków

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Amelią Sarko pod numerem tel: 504 429 201 po godzinie 17:00.

Opublikowano Ogłoszenia Otagowano

Podziękowanie

W dniu 2 maja 2023r. upłynął termin rozliczeń podatkowych dla osób fizycznych. Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się przekazać swój 1,5% podatku na Sarko Stowarzyszenie.

O kwocie jaka ostatecznie zasili konto naszej organizacji powiadomimy Państwa najprawdopodobniej w środku wakacji, jak otrzymamy środki z Krajowej Administracji Skarbowej oraz Urzędów Skarbowych.


Jako organizacja społeczna posiadająca osobowość prawną możemy również otrzymywać od Państwa darowizny, o które bardzo prosimy.
W przypadku darowizny finansowej, prosimy o wpłaty na konto:
Sarko Stowarzyszenie
ul. Kopernika 14
40-064 Katowice

BNP Paribas Bank Polska S.A. 38 1600 1462 1899 8613 5000 0001
W tytule prosimy wpisać: darowizna na cele statutowe

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sarko Stowarzyszenie z siedzibą w Katowicach, 40-064 Katowice, ul. Kopernika 14 (biuro Centrum Organizacji Pozarządowych); NIP: 954 272 24 21; REGON: 241902575; KRS: 0000370728; e-mail: info@sarkoidoza.eu.org
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania ewentualnego kontaktu po dokonaniu darowizny, wypełnienia obowiązku prawnego oraz realizacji umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem. W tym celu przetwarzamy dane przekazane przez Państwa w przelewach takie jak: Imię i Nazwisko, Dane adresowe.
3. Podstawą prawną przetwarzana podanych przez Państwa danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b, c oraz lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1).
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty świadczące usługi dla Administratora (m.in. dotyczące rozliczeń finansowych).
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas, w którym przepisy nakazują zachować dane.
7. Przepisy RODO umożliwiają Państwu prawo dostępu do: treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Państwa dane nie będą podejmowane decyzyjnie w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

Opublikowano działalność statutowa Otagowano

Wesołych Świąt!

Opublikowano Ogłoszenia Otagowano

ZAPROSZENIE NA XVI OGÓLNOPOLSKI ZJAZD SARKOPACJENTÓW

SARKOPRZYJACIELE, chcielibyśmy serdecznie zaprosić Was na XVI Ogólnopolski Zjazd Integracyjny w dniach 22-25 czerwca 2023r., do malowniczo położonego Domu Wczasowego Agata w Ostrowie (woj. Pomorskie, powiat Pucki, gmina Władysławowo, sołectwo Ostrowo)
adres: Dębowa 5
Ostrowo
84-105 Karwia

https://dwagata.nocowanie.pl

Opłata za pobyt: – 120 zł od osoby, za 3 noclegi.
Śniadania i kolacje we własnym zakresie (Dom Wczasowy Agata wyposażony jest w 2 kompletnie wyposażone kuchnie).
Obiady można zjeść w położonej niedaleko Restauracji Czarna Perła.

Doba zaczyna się o godzinie 14:00, a kończy o 10:00.
Zakwaterowanie w pokojach 2-3 osobowych.
Dojazd we własnym zakresie.
Dojazd do Karwii możliwy jest autobusem z Gdyni.

Opłata klimatyczna płatna gotówką na miejscu (2,70 zł / osobodzień).

W dniu 24 czerwca 2023r. w godzinach popołudniowych odbędzie się Walne Zebranie Członków Sarko Stowarzyszenia.
Pozostałe szczegóły pobytu ustalimy na miejscu, w zależności od pogody, sił i preferencji.

Wpłaty na poczet pobytu prosimy kierować na konto Sarko Stowarzyszenia do dnia 13 marca 2023r.
W tytule przelewu prosimy podać:
Imię i nazwisko oraz liczbę osób, z dopiskiem „Zjazd Karwia-Ostrowo 2023”
Numer konta stowarzyszenia: BNP Paribas Bank Polska S.A. 38 1600 1462 1899 8613 5000 0001

Bardzo prosimy o pilne zgłaszanie swojego udziału. Liczba miejsc ograniczona.

Udział w zjeździe prosimy zgłaszać pod adresem e-mail: info@sarkoidoza.eu.org
podając następujące dane:
1) Imię i Nazwisko,
2) liczbę osób,
3) telefon kontaktowy,
4) ewentualne inne, istotne dane.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Amelią Sarko pod numerem tel: 504 429 201 po godzinie 17:00.

Serdecznie zapraszamy na zjazd i do zobaczenia.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sarko Stowarzyszenie z siedzibą w Katowicach, 40-064 Katowice, ul. Kopernika 14 (biuro Centrum Organizacji Pozarządowych); NIP: 954 272 24 21; REGON: 241902575; KRS: 0000370728; e-mail: info@sarkoidoza.eu.org
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału Państwa w XVI Ogólnopolskim Zjeździe Sarkopacjentów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności.
3. Podstawą prawną przetwarzana podanych przez Państwa danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b, c oraz lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1).
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty uczestniczące w realizacji Zjazdu, oraz inne podmioty świadczące usługi dla Administratora (m.in. dotyczące rozliczeń finansowych).
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas, w którym przepisy nakazują zachować dane.
7. Przepisy RODO umożliwiają Państwu prawo dostępu do: treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Państwa dane nie będą podejmowane decyzyjnie w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

Zjazd nie stanowi imprezy turystycznej w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2022r. poz. 511, z późn. zm.).

Korzystając z okazji zapraszamy do wstąpienia do naszego Stowarzyszenia. Szczegóły u Bartłomieja Rotera pod numerem tel: 693 450 392 po godzinie 17:00.

Opublikowano Ogłoszenia, działalność statutowa Otagowano , , , ,