Zarząd

Uczestnicy Walnego Zebrania Członków na spotkaniu w dniu 12 maja 2018 roku w Kazimierzu Dolnym wybrali Zarząd Sarko Stowarzyszenia (KRS: 0000370728) w składzie:

  • Prezes Zarządu – Tomasz Antos
  • Sekretarz Zarządu – Renata Szudera
  • Skarbnik Zarządu – Bartłomiej Roter

Aktualny odpis z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego dostępny jest pod adresem: Ministerstwa Sprawiedliwości, po skorzystaniu z dostępnej tam wyszukiwarki.

Możliwość komentowania jest wyłączona.