Zarząd

Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu 25 września 2010 roku w Warszawie wybrali Zarząd Sarko Stowarzyszenia w składzie:

  • Prezes Zarządu – Joanna Chuderska
  • V-ce Prezes Zarządu – Tomasz Antos
  • Sekretarz Zarządu – Renata Szudera
  • Skarbnik Zarządu – Marcin Romanowski
  • Członek Zarządu – Mariola Lisiecka

Możliwość komentowania jest wyłączona.