SPOTKANIE KATOWICE – 10.04.2016

SARKOPRZYJACIELE serdecznie zapraszamy na spotkanie z cyklu SARKOREGIONY, które odbędzie się 10 kwietnia 2016 o godz. 16:00 w Restauracji TATIANA przy ul. Staromiejskiej 5 w Katowicach.
Będzie to ostatnie spotkanie przed Ogólnopolskim Zjazdem Sarkopacjentów w Gdańsku, które będzie połączone z Ogólnoświatową Konferencją na temat Sarkoidozy w dniach 2-3-4.06.2016r.

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych wyjazdem do Gdańska i nie tylko…

Prosimy zgłaszać swój udział w spotkaniu na forum lub bezpośrednio pod nr tel 660814130 – po godzinie 17.

Opublikowano Bez kategorii

Informacja Zarządu Stowarzyszenia dotycząca składek członkowskich

Zarząd Stowarzyszenia informuje, iż rozliczenia dotyczące składek członkowskich zostały rozesłane z adresu e-mail: sarko_stowarzyszenie@op.pl

przez Sekretarz Stowarzyszenia Renatę Szudera.

Na w/w adres e-mail prosimy kontaktować się w sprawie wszelkich rozliczeń.

Opublikowano Bez kategorii

SPOTKANIE KATOWICE – 15.11.2015 godz. 15.30

Serdecznie zapraszamy po dłuższej przerwie wszystkich Sarkopacjentów i Sympatyków ze Śląska oraz bliższych i dalszych okolic, do udziału w spotkaniu z cyklu SARKOREGIONY, które odbędzie się 15.11.2015 (niedziela) o godz. 15.30 w Restauracji TATIANA przy ul. Staromiejskiej 5 w Katowicach.

Proszę zgłaszać swój udział w spotkaniu na forum, lub pod nr tel: 660814130 – po godzinie 17.00

Sarkoprzyjaciele, zapraszamy wszystkich do udziału w spotkaniu…Do zobaczenia :)

Opublikowano Bez kategorii

Zaproszenie na VIII Ogólnopolski Zjazd Sarkopacjentów i Konferencje Sarkoidaoza Niejedno ma Imię

Serdecznie zapraszamy na już VIII ogólnopolski zjazd sarkopacjentów, który odbędzie się 24 do 26 kwietnia 2015 roki i na konferencje „Sarkoidza nie jedno ma imię”. Konferencja odbywa 25 kwietnia 2015 roku.

Nasz zjazd został zorganizowany w terminie zbieżnym z medyczną konferencja na którą zostaliśmy zaproszeni jako Stowarzyszenie, dzięki życzliwości Pani Profesor dr hab. Joannie Domagała-Kulawik, Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Konferencji* „Sarkoidoza Niejedno ma Imię” przygotowanej przez Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej.

Zapraszamy na ten wyjątkowy zjazd osoby chore wraz z rodzinami oraz osoby reprezentujące osoby chore, które miło będzie nam powitać w gronie członków Sarko Stowarzyszenia. Członkowie Sarko Stowarzyszenia mają zapewniony wstęp wolny na Konferencję.

Konferencja przewiduje spotkanie lekarzy, specjalistów w dziedzinie diagnozowania i leczenia sarkoidozy, z pacjentami.

To wyjątkowa okazja wszystkich szukających nadziei, diagnostyki, porady, empatii.

Jest sygnalizowana także nadzieja na wprowadzenie w leczeniu sarkoidozy nowego leku, który jest stosowany z powodzeniem poza granicami Polski.

*na konferencji obowiązuje strój oficjalny.

Program Konferencji SARKOIDOZA NIEJEDNO MA IMIĘ

Prosimy o zwrócenie uwagi, iż Konferencja rozpoczyna się o godz. 9:00, dlatego zachęcamy do przyjazdu w piątek 24.04.2015r., na tę okoliczność został przygotowany program integracyjny.

Niewykluczone, iż po uzgodnieniu z organizatorami na sesji III zostaną jedynie delegowani przedstawiciele stowarzyszenia, ze względu na trudną tematykę wymagającą przełożenia na język pacjenta J. Rozważana jest taka możliwość, o ile nie wprowadzi chaosu organizacyjnego, zważywszy, że po ostatniej sesji przewidziane jest wspomniane wyżej spotkanie pacjentów z lekarzami.

PYTANIA NA KONFERENCJĘ

Z uwagi na przewidywany liczny udział pacjentów, uprasza się o przygotowanie ewentualnych pytań związanych z tematyką Konferencji i skierowanie ich do Renaty Szudera (nick z Forum: Gemini) sekretarza stowarzyszenia, która je zaszereguje w bloki tematyczne. Będzie też możliwe uzupełnienie pytań na bieżąco w przerwie Konferencji.

Pytanie należy przesłać na adres e-mail: gemini_@op.pl

ORGANIZACJA ZJAZDU i UDZIAŁU W KONFERENCJI

Nad organizacją zjazdu czuwa Danuta Wojtowicz (nick z Forum: Amelia). Kontakt telefoniczny do Danusi 660814130. Wszyscy zainteresowani udziałem w Konferencji i zjeździe pacjentów zobowiązani są zapisania się na listę prowadzoną przez Danusię. Tylko osoby, które znajdą się na liście będą mogły nieodpłatnie uczestniczyć w Konferencji.

INFORMACJE O ZAKWATEROWANIU:

Pobyt Villa Niva w  Ciechocinku ul. Kolejowa 23. Koszt noclegu to 50 zł za osobę/doba w pokoju 2-3 os bez śniadania. Wszystkie osoby, które zadeklarują chęć wspólnego noclegu uprasza się o pilne zgłaszanie się na Forum lub bezpośrednio do Danusi tel. 660814130 oraz o opłatę noclegu do 08.04.2015 liczba miejsc ograniczona, dlatego uprasza się o szybką i przemyślaną decyzję. Wpłaty należy dokonać na rachunek stowarzyszenia – dane na stronie stowarzyszenia pod adresem: http://www.sarkoidoza.eu.org/?page_id=17

Osoby, które będą chciały nocować tylko jedną dobę, w razie braku miejsc zostaną zakwaterowane w pensjonacie obok. Organizowany jest też przejazd z Katowic oraz jest możliwość zorganizowania przejazdu z Wrocławia i Poznania.

ORGANIZACJA DOJAZDU

W celu wsparcia, uprawnienia organizacji, kwestie dojazdu na miejsce koordynuje Tomasz Antos. Ewentualne problemy, sugestie chęć współpracy i organizacji dojazdów  należy zgłaszać pod adresem email: tantos@interia.pl

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SARKO STOWARZYSZENIA

UWAGA! Członkowie Sarko Stowarzyszenia!!!

VIII Ogólnopolski Zjazd Sarkopacjentów połączony został z  Walnym Zebraniem Członków Sarko Stowarzyszenia, który odbędzie się w dniach od 24 kwietnia 2015r. (piątek) do dnia 26 kwietnia 2015r. (niedziela) w Ciechocinku.

Walne Zebranie

 • odbędzie się w pierwszym terminie 25 kwietnia 2015r. o godz. 20-tej w Villa Niva w  Ciechocinku, ul. Kolejowa 23
 • drugi termin Walnego Zebrania przewidziany jest w niedzielę, 26 kwietnia 2015r. o godz. 9.30 w Villa Niva w  Ciechocinku, ul. Kolejowa 23

Zawiadomienie i szczegółowy program Walnego Zebrania na stronie Sarko Stowarzyszenia.

W imieniu Zarządu Sarko Stowarzyszenia zachęcam do udziału.

Joanna Bubak
Prezes Zarządu

Opublikowano Bez kategorii

Zaproszenie na Walne Zebranie członków Sarko Stowarzyszenia

Zarząd Sarko Stowarzyszenia zwołuje, na podstawie § 23 pkt. 3 statutu Stowarzyszenia Walne Zebranie członków Sarko Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2015r. tj. sobota, o godz. 20.00 w Ciechocinku  w pensjonacie Villa Niwa, ul. Kolejowa 23

W przypadku braku wymaganej liczby obecnych Zarząd zwołuje Walne Zebranie członków Sarko Stowarzyszenia w drugim terminie, tj. w dniu 26 kwietnia 2015r. tj. niedziela, o godz. 09.30 w Ciechocinku w pensjonacie Villa Niva, ul. Kolejowa 23, które będzie władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych.

Porządek Obrad

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania,
 5. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2014
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za Rok 2014.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2014.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2014 i udzielenie absolutorium Zarządowi.
 10. Plan pracy Sarko Stowarzyszenia na rok 2015.
 11. Dyskusja nad pkt. 10
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Sarko Stowarzyszenia na rok 2015
 13. Wolne wnioski i zakończenie.

Sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej zostaną przedstawione do wglądu członków Sarko Stowarzyszenia od dnia 15 kwietnia br. na stronie

Opublikowano Bez kategorii